• 381 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng
  • noithatphuhung.jsc@gmail.com

(+84) 902022083

CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG

“Con người là tài sản lớn nhất của Công ty. Phú Hưng luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty”

 

 

Bộ phận hành chính Phú Hưng

 

0902.022.083